Ons brein als piloot van ons gedrag# deel 2

Stress wordt gestuurd vanuit de hersenen – er zijn 4 gebieden die deze stressmechanismen sturen.

Naast het reptielse brein (zie vorige blog) zijn er ook andere deelgebieden die stress kunnen beïnvloeden.

 

Het groepsbrein

Het groepsbrein (paleolymbisch brein) regelt onze sociale verhoudingen. De verhoudingen spelen zich af op 2 vlakken : enerzijds vertrouwen in onszelf en anderzijds vertrouwen in de anderen.

Het stuurt emoties zoals respect, gehoorzaamheid, zelfvertrouwen, maar ook agressie, dominantie of onderworpenheid, angst en argwaan, afzijdigheid.

Een normaal ontwikkeld individu is gewoon assertief & heeft voldoende zelfvertrouwen om zich te handhaven binnen een groep. Hij durft nee te zeggen, vragen te stellen, zijn mening te uiten.

Negatieve ervaringen en trauma’s kunnen echter onze assertiviteit aantasten.

Bijvoorbeeld als kind had je een dominante ouder en als gevolg daarvan ben je eerder volgzaam en durf je weinig voor jouw mening uitkomen. Dit gedragspatroon kan negatief meespelen op de werkvloer waar je systematisch over jouw grenzen laat gaan, je doet dingen tegen jouw goesting, je geeft téveel toe, je bent een people-pleaser wat aanleiding geeft tot veel stress gaande tot Burn-Out.

Of je kreeg zelf te weinig aandacht en eist die nu op door narcistisch, egocentrisch gedrag te stellen en iedereen te overheersen.

 

Het neolymbisch brein

Vanuit ons samenleven in een groep ontstond het neolymbisch brein : emoties, waarden, normen gebaseerd op onze ervaring worden hier opgeslagen. Ook aversies en voorkeuren. Heel veel irritaties en conflicten vinden hun oorsprong in de hersengebied.

Jij bent altijd stipt, jouw collega steeds te laat. Jij bent heel eerlijk maar jouw partner is niet altijd open over hoeveel ze heeft betaald voor alweer de aankoop van een nieuw kleedje. Jouw baas regelt alles in jouw plaats, er is geen inspraak. Jij voelt je aan de kant gezet. Jij belooft iets aan klanten, de dienst na-verkoop komt die belofte niet na.

 

Gelukkig is er nog ons prefrontale of meest menselijke brein dat toelaat om situaties te analyseren, om na te denken, om zaken in een bredere context te plaatsen, creatief te zijn, te relativeren.

Het is eigenlijk de tegenpool van ons reptielse brein dat snel en ondoordacht reageert op prikkels (automatische modus).

Het prefrontale brein (de adaptieve modus)  laat ons toe om afstand te nemen en bewuster te reageren na reflectie.

Het is dan ook dit hersengedeelte dat ons in staat stelt om beter, adequater te reageren op stress en prikkels.

 

Hoe gaan we te werk om stress te beheersen?

1° herleid uitwendige prikkels tot een leefbaar minimum :

° ga voor de file naar je werk, plan thuiswerk

° richt jouw bureau in zodat jij je er thuis voelt : een plant, een foto en vermijd als je kan open landschap bureau’s > ze zijn een regelrechte aanval op jouw mentale rust

° wees wijs met smartphones, sociale media > ze geven een overdaad aan prikkels – er is ook een “uit” knop

° beantwoord jouw mails op bepaalde tijdstippen zodat je ook tijd overhoudt om je te concentreren op denkwerk- laat je niet steeds afleiden door binnenkomende mails!

° plan je week en dag en hou je eraan

° leer delegeren

° neem op tijd een pauze om de stressgevoeligheid te reduceren

 

2° inwendige prikkels hebben vaak te maken met normen en waarden die niet worden gerespecteerd of met jouw positie binnen de groep :

° bij conflicten met collega’s of jouw  partner, bespreek jouw gevoel, geef aan wat je irriteert en vraag of ze er rekening willen mee houden. Geweldloze communicatie kan hierbij helpen (hierover praat ik in de volgende nieuwsbrief). Speel de bal, niet de man

° bij aanhoudende conflicten : analyseer jouw situatie, ga praten met een bevoegde persoon binnen jouw organisatie of neem contact met een hulpverlener

° vermijd om té lang in negatieve contexten te blijven leven > ze kosten jou enorm veel energie en ondermijnen jouw gezondheid

 

Bovenstaande lijst is maar een fractie van situaties waarin je stress kan ondervinden. Stress is heel persoonlijk en daarom is een goede begeleiding essentieel! Een goede coach analyseert jouw situatie en zoekt samen met jou naar een concrete aanpak. Door zelf meer inzicht te krijgen, krijg je meer controle en is de kans op herval veel kleiner!

Ervaar ook jij veel stress ? Zijn er conflicten op de werkvloer? Heb je het moeilijk met delegeren & plannen en overzicht houden?

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek op www.coachingbijburnout.be – ik help je graag vanuit mijn eigen ervaring met Burn-out én mijn expertise.

Take Care,

Ann