Het brein als piloot van jouw gedrag of hoe je stress kunt sturen #

Burn-Out is het gevolg van aanhoudende intense stress. Maar wat is nu juist stress? Waar komt het vandaan en hoe kun je het eventueel ompolen of vermijden?

  • een overvol agenda
  • files op de weg
  • continu gsm bereikbaar zijn
  • werken in een landschapsbureau met het lawaai van de gesprekken van collega’s
  • een arrogante manager die geen inspraak duldt
  • een collega die je niet echt kunt vertrouwen

dit zijn allemaal voorbeelden van stress.

 

De hersenen als piloot

Stress wordt gestuurd vanuit de hersenen. In de hersenen zijn een viertal gebieden die de stressmechanismes beïnvloeden.

 

1° het reptielse brein

Dit is ons oudste brein, ons overlevingsbrein : telefoons, de meldingsfunctie op jouw pc, het bip signaal van de smartphone  zijn allemaal prikkels die ons direct doen opkijken, reageren. Het reptielen brein wordt getriggerd en we nemen actie . Naargelang de ernst van de trigger hebben we verschillende reacties :

Fight – vechten = actie nemen

Bij een rood licht stoppen we, we horen de bel en schrikken op, een huilende baby, een overvolle mailbox triggert ons tot het lezen van de mails enz;

Flight – vluchten

De prikkel is heel ernstig en we vluchten : letterlijk > door te gaan lopen bij bijvoorbeeld een aanslag zoals in Zaventem  of figuurlijk > we kunnen de druk niet aan op een te veeleisende job en vluchten in alcoholmisbruik, ziek zijn, overmatig slapen;

Frozen – bevriezen = inhibitie

Deze reactie zien we bij heel ernstige incidenten bijvoorbeeld plots overlijden van een dierbare, we blijven hangen in een soort overleefmodus, ook wel post traumatisch stresssyndroom genoemd. We zijn nog weinig actief.

In heel veel stress-situaties komt het reptielse brein dus in actie.

 

2° het groepsbrein

Vanuit ons primatenbestaan ontwikkelde zich het groepsbrein ( paleolymbisch brein). Dit hersengebied regelt onze sociale verhoudingen. De verhoudingen spelen zich af op 2 vlakken : enerzijds vertrouwen in onszelf en anderzijds vertrouwen in de anderen.

Het stuurt emoties zoals respect, gehoorzaamheid, zelfvertrouwen, maar ook agressie, dominantie of onderworpenheid , angst en argwaan, afzijdigheid.

Een normaal ontwikkeld individu is gewoon assertief & heeft voldoende zelfvertrouwen om zich te handhaven binnen een groep. Hij durft nee te zeggen, vragen te stellen, zijn mening vrij uiten.

Negatieve ervaringen en trauma’s kunnen echter onze assertiviteit aantasten.

Bijvoorbeeld als kind had je een dominante ouder en als gevolg daarvan ben je eerder volgzaam en durf je weinig voor jouw mening uitkomen. Dit gedragspatroon kan negatief meespelen op de werkvloer waar je systematisch over jouw grenzen laat gaan, je doet dingen tegen jouw goesting, je geeft téveel toe, wat aanleiding geeft tot stress en ook tot Burn-Out.

Of je kreeg weinig aandacht en eist die nu op door narcistisch, egocentrisch gedrag te stellen en iedereen te overheersen.

 

3° het neolymbisch brein

Vanuit ons samenleven in groep ontstond het neolymbisch brein : emoties, waarden, normen gebaseerd op onze ervaring worden hier opgeslagen. Ook aversies en voorkeuren.

Jij bent altijd stipt, jouw collega steeds te laat. Jouw dochter liegt over een conflict op school. Jouw baas regelt alles in jouw plaats, er is geen inspraak.

Deze irritaties situeren zich in dit hersengebied.

 

4° het prefrontale brein

Gelukkig is er nog ons prefrontale of meest menselijke brein dat toelaat om situaties te analyseren, om na te denken, om zaken in een bredere context te plaatsen, creatief te zijn, te relativeren.

Het is eigenlijk de tegenpool van ons reptielse brein dat snel en ondoordacht reageert op prikkels (automatische modus).

Het prefrontale brein (de adaptieve modus)  laat ons toe om afstand te nemen en bewuster te reageren na reflectie.

Het is dan ook dit hersengedeelte dat ons in staat stelt om beter, adequater te reageren op stress en prikkels.

 

Hoe kan je stress sturen?

Dankzij bovenstaande kennis van ons brein, zijn we in staat om stress te begrijpen en te sturen. Dat is natuurlijk niet eenvoudig en elke situatie is heel specifiek.

Tijdens een coaching traject gaan we na welke stress-situaties jij dagelijks tegen komt.  Je krijgt handvaten en tools om deze beter te plaatsen én te sturen.  Deze handvaten helpen je niet alleen sneller uit je burnout, ze zorgen er ook op langere termijn voor dat je sterker in het leven staat!

Door middel van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we de vinger leggen op jouw noden en van daaruit het gepaste traject uitstippelen.

Take Care,

Ann